Lokala regler

Lokala regler

Lokala regler för våra tre banor.

Lokala regler för Rönnebäck – Hinton Golf Club

 

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler:

 

Lokala regler och tillfälliga lokala regler

Tillfälliga lokala regler anslås i kansliet.

Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel, se Spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.

 

Plikt för brott mot lokal regel (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

 

 1. Out of bounds (Regel 18.2)
 2. Banans gräns markeras med vita pinnar eller vitmarkerat staket/stolpar där nätet ingår.

 

 1. Intern Out of bounds

Hål 4/5 och hål 16/2 definieras med vit-svarta pinnar mellan hål 4 och hål 5 respektive hål 16 och hål 2. Dessa gäller endast vid spel på hål 4 respektive hål 16. Vid spel av hål 5 respektive hål 2 är de vit-svarta pinnarna oflyttbara tillverkade föremål. (Observera att out of bounds ej upphör, utan fortsätter i de vita pinnarnas förlängning.)

 

 1. Pliktområden (Regel 17)
 2. Alla pliktområden är röda förutom på hål 13 som är markerat gult.
 3. Det röda pliktområdet till höger på hål 14 sträcker sig till och sammanfaller med kanten för out of bounds.

 

 1. 4. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål
 2. a) Mark under arbete
 3. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.

 

 1. b) Oflyttbara tillverkade föremål
 2. Område vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.
 3. Alla avståndsmarkeringar som visar avstånd till framkant av green är oflyttbara tillverkade föremål; (vit 200 m, gul 150 m, röd 100 m).
 4. Lättnad från störande inverkan av ett oflyttbart tillverkat föremål får tas enligt Regel 16.1. Spelaren har också dessa extra alternativ för att ta lättnad när sådana oflyttbara tillverkade föremål är nära greenen och på spellinjen:

Är bollen på spelfältet får spelaren ta lättnad enligt Regel 16.1 om ett oflyttbart tillverkat föremål är på spellinjen och är:

»»Inom två klubblängder från greenen och

»»Inom två klubblängder från bollen.

 

 1. c) Organiska föremål
 2. Stolpar gjorda av trä vid spel på hål 2 och hål 14, samt stora stenar och stora stensamlingar utanför den finklippta delen av spelfältet är att anses som organisk del av banan.
 3. Green (Regel 13)
  1. Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar:
 • spelaren,
 • klubban som användes av spelaren för att slå slageteller
 • ett djurdefinierat som ett löst naturföremål (t ex maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort)

räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger

 

 1. Begränsningar i att använda speciell utrustning
 2. a) Förbjuden användning av motoriserad förflyttning
 3. Under en rond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.

En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med motoriserat transportmedel.

Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.

 

 1. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet (Regel 5.7)
 2. a) Sätt att avbryta och återuppta spelet
 3. Ett omedelbart avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger).

Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda tills tävlingsledningen meddelar annat.

Lokala regler för Kvarnby – Hinton Golf Club

 

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler:

 

Lokala regler och tillfälliga lokala regler

Tillfälliga lokala regler anslås i kansliet.

Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på banan såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel, se Spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.

 

Plikt för brott mot lokal regel (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

 

 1. Out of bounds (Regel 18.2)
 2. Banans gräns markeras med vita pinnar.

 

 1. Pliktområden (Regel 17)
 2. Alla pliktområden är röda.
 3. Avrinningsdiket vid belagd väg på hål 2 ska behandlas som en del av spelfältet och inte som ett pliktområde.
 4. När en boll går i pliktområdet vid green på hål 2 mellan två rödvita markeringar får spelaren droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i närmaste droppzon och lägga till ett slags plikt. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt regel 14.3.

 

 1. Hål 3 provisorisk boll

Om en spelare inte vet om spelarens boll är i pliktområdet på hål 3 får spelaren spela en provisorisk boll enligt Regel 18.3 som har ändrats på detta sätt:

När spelaren spelar den provisoriska bollen får spelaren välja lättnadsalternativet slag och distans (se Regel 17.1d(1)), lättnadsalternativet bakåt med flagglinjen (se Regel 17.1d(2)) eller lättnadsalternativet i sidled (se Regel 17.1d(3)).

 

Efter att spelaren har spelat en provisorisk boll enligt denna regel får spelaren inte använda något ytterligare alternativ enligt Regel 17.1 med avseende på den ursprungliga bollen.

 

För att avgöra när den provisoriska bollen blir spelarens boll i spel eller om den måste eller får överges gäller Regel 18.3c(2) och 18.3c(3) med undantag för att:

När den ursprungliga bollen hittas i pliktområdet inom tre minuters söktid. Får spelaren välja att antingen:
> Fortsätta att spela den ursprungliga bollen som den ligger i pliktområdet och i så fall får den provisoriska bollen inte spelas. Alla slag med den provisoriska bollen innan den övergavs (inklusive gjorda slag och varje pliktslag för spel enbart på den bollen) räknas inte eller
> Fortsätta att spela den provisoriska bollen och då får inte den ursprungliga bollen spelas.

 

När den ursprungliga bollen inte hittas inom tre minuters söktid eller om det är känt eller så gott som säkert att den är i pliktområdet blir den provisoriska bollen spelarens boll i spel.

 1. Green (Regel 13)
  1. Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar:
 • spelaren,
 • klubban som användes av spelaren för att slå slageteller
 • ett djurdefinierat som ett löst naturföremål (t ex maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort)

räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger.

 1. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål
 2. a) Mark under arbete
 3. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.

 

 1. b) Oflyttbara tillverkade föremål
 2. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.
 3. Alla avståndsmarkeringar som visar avstånd till framkant av green är oflyttbara tillverkade föremål; (vit 200 m, gul 150 m, röd 100 m).
 4. Lättnad från störande inverkan av ett oflyttbart tillverkat föremål får tas enligt Regel 16.1. Spelaren har också dessa extra alternativ för att ta lättnad när sådana oflyttbara tillverkade föremål är nära greenen och på spellinjen:

Är bollen på spelfältet får spelaren ta lättnad enligt Regel 16.1b om ett oflyttbart tillverkat föremål är på spellinjen och är:

»»Inom två klubblängder från greenen och

»»Inom två klubblängder från bollen.

 

 1. Begränsningar i att använda speciell utrustning
 2. a) Förbjuden användning av motoriserad förflyttning
 3. Under en rond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.

En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med motoriserat transportmedel.

Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.

 

 1. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet (Regel 5.7)
 2. a) Sätt att avbryta och återuppta spelet
 3. Ett omedelbart avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger).

Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

Lokala regler för Sofiedal – Hinton Golf Club

 

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler:

 

Lokala regler och tillfälliga lokala regler

Tillfälliga lokala regler anslås i kansliet.

Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på banan såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel, se Spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.

 

Plikt för brott mot lokal regel (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

 

 1. Out of bounds (Regel 18.2)
 2. Banans gräns markeras med vita pinnar eller vitmarkerat staket där nätet ingår.

 

 1. Pliktområden (Regel 17)
 2. Alla pliktområden är röda förutom på hål 6 som är markerat gult.

 

 1. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden
 2. a) Bollen träffar kraftledning
 3. Om det är känt eller så gott som säkert att en spelares boll träffade en kraftledning under spelet räknas inte slaget. Spelaren måste spela en boll utan plikt från där det föregående slaget slogs (se regel 14.6 för vad som ska göras).

 

 1. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål
 2. a) Mark under arbete
 3. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.

 

 1. b) Oflyttbara tillverkade föremål
 2. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.
 3. Alla avståndsmarkeringar som visar avstånd till framkant av green är oflyttbara tillverkade föremål; (vit 200 m, gul 150 m, röd 100 m).
 4. Lättnad från störande inverkan av ett oflyttbart tillverkat föremål får tas enligt Regel 16.1. Spelaren har också dessa extra alternativ för att ta lättnad när sådana oflyttbara tillverkade föremål är nära greenen och på spellinjen:

Är bollen på spelfältet får spelaren ta lättnad enligt Regel 16.1b om ett oflyttbart tillverkat föremål är på spellinjen och är:

»»Inom två klubblängder från greenen och

»»Inom två klubblängder från bollen.

 

 

 1. Green (Regel 13)
  1. Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar:
 • spelaren,
 • klubban som användes av spelaren för att slå slageteller
 • ett djurdefinierat som ett löst naturföremål (t ex maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort)

räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger.

 1. Begränsningar i att använda speciell utrustning
 2. a) Förbjuden användning av motoriserad förflyttning
 3. Under en rond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.

En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med motoriserat transportmedel.

Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.

 

 1. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet (Regel 5.7)
 2. a) Sätt att avbryta och återuppta spelet
 3. Ett omedelbart avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger).

Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.