fbpx

Lokala regler

Lokala regler

Lokala regler för våra tre banor.

Lokala regler för Rönnebäck – Hinton Golf Club

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler:

Markering Regelhänvisning
Vit Out of Bounds
Vit-svart Intern out of bounds
Gul Gult pliktområde
Röd Rött pliktområde
Blå Onormalt banförhållande
Blå-grön Spelförbudszon

Lokala regler och tillfälliga lokala regler

Tillfälliga lokala regler anslås i kansliet.

Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel, se Spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.

Plikt för brott mot lokal regel (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1. Out of bounds (Regel 18.2)

1. Banans gräns markeras med vita pinnar eller vitmarkerat staket/stolpar där nätet ingår.

2. Intern Out of bounds

Hål 4/5 och hål 16/2 definieras med vit-svarta pinnar mellan hål 4 och hål 5 respektive hål 16 och hål 2. Dessa gäller endast vid spel på hål 4 respektive hål 16. Vid spel av hål 5 respektive hål 2 är de vit-svarta pinnarna oflyttbara tillverkade föremål. (Observera att out of bounds ej upphör, utan fortsätter i de vita pinnarnas förlängning.)

3. Pliktområden (Regel 17)

1. Alla pliktområden är röda förutom på hål 13 som är markerat gult.

2. Det röda pliktområdet till höger på hål 14 sträcker sig till och sammanfaller med kanten för out of bounds.

4. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål

a) Mark under arbete

1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.

2.Ett område definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas 16.1f.

3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.

4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.

b) Oflyttbara tillverkade föremål
1. Område vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.

2. Alla avståndsmarkeringar som visar avstånd till framkant av green är oflyttbara tillverkade föremål; (vit 200 m, gult 150 m, rött 100 m).

3. Lättnad från störande inverkan av ett oflyttbart tillverkat föremål får tas enligt Regel 16.1. Spelaren har också dessa extra alternativ för att ta lättnad när sådana oflyttbara tillverkade föremål är nära greenen och på spellinjen:

Är bollen på spelfältet får spelaren ta lättnad enligt Regel 16.1 om ett oflyttbart tillverkat föremål är på spellinjen och är:

»»Inom två klubblängder från greenen och

»»Inom två klubblängder från bollen.

c) Organiska föremål

1. Stolpar gjorda av trä vid spel på hål 2 och hål 14, samt stora stenar och stensamlingar utanför den finklippta delen av spelfältet är att anses som organisk del av banan.

5. Begränsningar i att använda speciell utrustning

a) Förbjuden användning av motoriserad förflyttning

1. Under en rond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.

En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med motoriserat transportmedel.

Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.

Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regeln bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

6. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet (Regel 5.7)

a) Sätt att avbryta och återuppta spelet

1. Ett omedelbart avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.

Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda tills tävlingsledningen meddelar annat.

7. Speltempo

En spelare, för vilken det är möjligt att slå ett slag, har från det att han/hon bedöms ha kunnat komma fram till sin boll; – 60 sekunder på sig att slå slaget om han/hon inte bedöms ha haft möjlighet att förbereda sitt slag – 40 sekunder på sig att slå slaget om han/hon bedöms ha haft möjlighet att förbereda sitt slag. En spelare som överskrider någon av tidsgränserna har brutit mot lokala regeln. Plikt för brott mot den lokala regeln under samma rond:
Första överträdelsen: Varning; Andra överträdelsen: ett slag; Tredje överträdelsen: Allmän plikt; Fjärde överträdelsen: Diskvalifikation

Fastställda 2021

sdf

Lokala regler för Kvarnby – Hinton Golf Club

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt
följande Lokala regler:

Markering Regelhänvisning
Vit Out of Bounds
Gul Gult pliktområde
Röd Rött pliktområde
Blå Onormalt banförhållande
Blå-grön Spelförbudszon

Lokala regler och tillfälliga lokala regler
Tillfälliga lokala regler anslås i kansliet.
Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på banan såvida inget annat anges i samband
med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är
till Modell för lokal regel, se Spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.
Plikt för brott mot lokal regel (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1. Out of bounds (Regel 18.2)

1. Banans gräns markeras med vita pinnar.

2. Pliktområden (Regel 17)

1. Alla pliktområden är röda.
2. Avrinningsdiket vid belagd väg på hål 11 ska behandlas som en del av spelfältet och inte som
ett pliktområde.
3. När en boll går i pliktområdet vid green på hål 11 mellan två rödvita markeringar får spelaren
droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i närmaste droppzon och lägga till ett slags
plikt. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt regel 14.3.

3. Hål 12 provisorisk boll

Om det är tveksamt om en boll hamnat i eller är förlorad i pliktområdet får spelaren spela en
andra boll provisoriskt från tee enligt regel 18.3. Om den ursprungliga bollen hittas utanför
pliktområdet måste spelaren fortsätta med denna. Om den ursprungliga bollen hittas i
pliktområdet ska spelaren antingen spela den ursprungliga bollen som den ligger eller fortsätta
med den boll som spelats provisoriskt enligt regel 18.3. Om den ursprungliga bollen inte har
hittats eller identifierats inom tre minuter som tillåts för sökande, måste spelaren fortsätta med
den boll som spelats provisoriskt.
(Provisorisk boll får inte spelas om det är känt eller så gott som säkert att den ursprungliga bollen
är i pliktområdet.)

4. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål

a) Mark under arbete
1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
2. Ett område definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas
som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas
enligt regel 16.1f.
3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror
genom sanden.
b) Oflyttbara tillverkade föremål
1. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som
oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.
2. Alla avståndsmarkeringar som visar avstånd till framkant av green är oflyttbara tillverkade
föremål; (vit 200 m, gult 150 m, rött 100 m).
3. Lättnad från störande inverkan av ett oflyttbart tillverkat föremål får tas enligt Regel 16.1.
Spelaren har också dessa extra alternativ för att ta lättnad när sådana oflyttbara tillverkade
föremål är nära greenen och på spellinjen:
Är bollen på spelfältet får spelaren ta lättnad enligt Regel 16.1b om ett oflyttbart tillverkat
föremål är på spellinjen och är:
»»Inom två klubblängder från greenen och
»»Inom två klubblängder från bollen.

5. Begränsningar i att använda speciell utrustning

a) Förbjuden användning av motoriserad förflyttning
1. Under en rond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat
transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.
En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med
motoriserat transportmedel.
Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.
Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket
denna lokala regeln bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

6. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet (Regel 5.7)

a) Sätt att avbryta och återuppta spelet
1. Ett omedelbart avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en
lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda
fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt
se Regel 5.7b.
Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också
stängda.

Fastställda 2021

Lokala regler för Sofiedal – Hinton Golf Club

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt
följande Lokala regler:

Markering Regelhänvisning
Vit Out of Bounds
Gul Gult pliktområde
Röd Rött pliktområde
Röd-grön Spelförbudszon i rött pliktområde
Blå Onormalt banförhållande
Blå-grön Spelförbudszon

Lokala regler och tillfälliga lokala regler
Tillfälliga lokala regler anslås i kansliet.
Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på banan såvida inget annat anges i samband
med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är
till Modell för lokal regel, se Spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.
Plikt för brott mot lokal regel (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1. Out of bounds (Regel 18.2)

1. Banans gräns markeras med vita pinnar eller vitmarkerat staket där nätet ingår.

2. Pliktområden (Regel 17)

1. Alla pliktområden är röda förutom på hål 6 och på hål 14 vid green som är markerat gult.

3. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden

a) Bollen träffar kraftledning
1. Om det är känt eller så gott som säkert att en spelares boll träffade en kraftledning under spelet
räknas inte slaget. Spelaren måste spela en boll utan plikt från där det föregående slaget slogs (se
regel 14.6 för vad som ska göras).
Plikt för att spela boll från fel plats genom att bryta mot lokal regel: allmän plikt enligt Regel
14.7a

4. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål

a) Mark under arbete
1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
2. Ett område definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas
som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas
enligt regel 16.1f.
3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror
genom sanden.
b) Oflyttbara tillverkade föremål
1. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som
oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.
2. Alla avståndsmarkeringar som visar avstånd till framkant av green är oflyttbara tillverkade
föremål; (vit 200 m, gult 150 m, rött 100 m).
3. Lättnad från störande inverkan av ett oflyttbart tillverkat föremål får tas enligt Regel 16.1.
Spelaren har också dessa extra alternativ för att ta lättnad när sådana oflyttbara tillverkade
föremål är nära greenen och på spellinjen:
Är bollen på spelfältet får spelaren ta lättnad enligt Regel 16.1b om ett oflyttbart tillverkat
föremål är på spellinjen och är:
»»Inom två klubblängder från greenen och
»»Inom två klubblängder från bollen.

5. Begränsningar i att använda speciell utrustning

a) Förbjuden användning av motoriserad förflyttning
1. Under en rond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat
transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.
En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med
motoriserat transportmedel.
Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.
Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket
denna lokala regeln bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

6. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet (Regel 5.7)

a) Sätt att avbryta och återuppta spelet
1. Ett omedelbart avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en
lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda
fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt
se Regel 5.7b.
Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också
stängda.

Fastställda 2021