Aktuellt

Aktuellt

 ”Kantrad” hålkopp:  Det är tillåtet att medtävlare stabiliserar flaggan/koppen.

Droppning i en omarkerad bunker med tillfälligt vatten kan göras utan plikt enligt följande:

+ Referenspunkt: Närmaste punkt i bunkern för lättnad.
+ Lättnadsområde: En klubblängd.
+ Inte närmare hålet än referenspunkten.

Om bunkern är fylld med tillfälligt vatten, eller det inte finns någon referenspunkt i bunkern enligt ovan, behandlas bunkern som mark under arbete på spelfältet.
Spelaren kan droppa för tillfälligt vatten utan plikt utanför bunkern på närmaste punkt för fullständig lättnad (Regel 16.1b).

Bunker markerad med blå-grön pinne:
Droppning görs utanför bunkern utan plikt på närmaste punkt för fullständig lättnad.

 

Bilförbud gäller från 30/10

Vintertouren:

Läs om vad som gäller på hemsidan under MEDLEM/ÖVRIGA TÄVLINGAR/Vintertouren, där också ackumulerad veckovinst och aktuell ställning i poängligan publiceras.

 

 

 

 

 

 

 

Restauranger

Stängt för säsongen

Stängt för säsongen