Golfförälder

Föräldraengagemang
Hinton Golf Club juniorverksamhet bygger till stor del på föräldraengagemang, som ledare eller i annan funktion.
Det är viktigt att föräldrarna tar del av Hinton Golf Club verksamhetsplan och känner till verksamheten eftersom det krävs ett nära samarbete för att nå ett bra resultat.
Föräldrar till ungdomar som är verksamma i Hinton Golf Club bör vara medvetna om att spelarnas förhållande till golfen till stor del skapas av deras inflytande och påverkan.
Innan träningsstart skall vi ha en föräldraträff och upptaktsmöte där kommittén tillsammans med klubbens pro informerar om klubbens totala verksamhet.

Vad kan jag som förälder göra?

  • Förälder kan se till att juniorerna får möjlighet att komma ut och spela på banan.
  • Förälder kan ge andra juniorer med icke golfande föräldrar möjlighet att komma ut på banan.
  • Förälder kan skjutsa sitt och gärna kompisarnas barn till klubben.
  • Förälder kan bli ledare om ett intresse finns. (Det krävs inte att du är en duktig golfspelare)
  • Förälder ska ha en bra dialog med ledare och tränare.

Vad bör jag som förälder till ett barn i verksamheten tänka på?

  • Golf skall vara roligt att syssla med.
  • Om barnet är nöjt med sin prestation på en tävling, så bör förälder också vara det.
  • Stödja och uppmuntra ert barn ÄVEN när det inte fungerar så bra.
  • Barn skall idrotta på sina villkor.
  • Respektera ditt barns målsättningar med sitt idrottande.

Juniorprofiler – mer info kommer!

Följ oss gärna på facebook!

Hjälpa till

Mer info kommer