Juniorverksamhet

Vision för juniorverksamheten

Hinton Golf Club ska ha en Juniorverksamhet som ska betraktas som ledande i Sverige.
Med engagerat och uppmuntrande ledarskap i en inspirerande miljö ska ungdomarna utvecklas till golfspelare med ett livslångt intresse för golfspelet.
Genom att kontinuerligt utveckla individens färdigheter både som golfare och individ finns inga gränser för hur långt den enskilde golfaren kan nå.

Vill du veta mer om vår juniorverksamhet? Läs mer nedan!

Vision för juniorverksamheten

”Hinton Golf Club ska ha en Juniorverksamhet som ska betraktas som ledande i Sverige.
Med engagerat och uppmuntrande ledarskap i en inspirerande miljö ska ungdomarna utvecklas till golfspelare med ett livslångt intresse för golfspelet.
Genom att kontinuerligt utveckla individens färdigheter både som golfare och individ finns inga gränser för hur långt den enskilde golfaren kan nå.”

Hinton Golf Club skall vara det självklara valet för juniorer och deras föräldrar oavsett var junioren befinner sig i sin utveckling. Vi skall vara det självklara valet för såväl nybörjaren som den som vill satsa på golfen som en elitidrott.

Vi skall erbjuda alla juniorer en möjlighet att spela och utvecklas genom golfverksamheten i klubben. Vi skall fostra ungdomarna till ansvarsfulla människor som visar respekt för normer och regler både inom golfen och i samhället samt mot andra människor, såväl vuxna som barn. Vi skall skapa en klubbkänsla där spelarna är stolta över Hinton Golf Club som klubb och att de agerar som goda representanter både på och utanför banan.
Vi skall erbjuda såväl bredd-, utveckling- och elitverksamhet så att alla juniorer i klubben skall kunna utvecklas efter bästa förmåga på den nivå man befinner sig.
Vi skall ge ungdomarna en intressant och utvecklande golfträning med hög kvalité. Vi skall erbjuda alla ledare den utbildning som stimulerar och inspirerar dem till att ta hand om våra ungdomar. Vår verksamhet ska höra till de bättre i Sverige och attrahera alla ungdomar som vill satsa på sin golf.

 

Varför juniorverksamhet

Alla Ungdomar i Hinton Golf Club och ska tas hand om på ett sätt som stimulerar till fortsatt deltagande i klubbens verksamhet.
Vi ser våra ungdomar som:

  • Goda ambassadörer för vår klubb
  • Kommande potentiella seniormedlemmar
  • Framtidens ideella ledare
  • Morgondagens svenska tourspelare
  • Glada och välmående golfspelare långt in i livet

Juniorverksamheten kan sägas vara måttstocken för hur bra föreningen mår.
Juniorerna och juniorverksamheten skapar nya medlemmar i föreningen via sig själva, föräldrar, släktingar och vänner. Det skapar förhoppningsvis välmående och hälsosamma golfare för resten av livet.

 

Vår verksamhetsidé hos Hinton Golf Club

Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.
Därför vill vi utforma vår idrott så att:

  • alla som vill, oavsett religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.
  • den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar.
  • de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet samt att.
  • den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.

Verksamhetsplan Juniorer 2020 till 2025

Här finns våran verksamhetsplan som sträcker sig från 2020-2025 att ladda ner som PDF.
Detta är ett levande dokument och uppdateras och revideras löpande.

Träningsområden

TRÄNINGSANLÄGGING

Välkommen till en fantastisk golf anläggning.
Med tre golfbanor i utkanten av Malmö. Har finns möjlighet att träna året runt.

Drivingrange
Alla banorna har drivingrange med möjlighet att spela från matta eller gräs.
Det finns utslags platser under tak på alla banorna som är till fördel vid dåligt väder.
Här finns markeringar som visar hur långt du slår och korgar för att öva chip och pitch.

Puttningsträning
På Kvarnby och Rönnebäck finns två puttnings områden och på Sofideal en.
En av puttiningsgreenerna på Kvarnby är en av de största greenerna att träna på och mäter hela xx meter i diameter.

Pitch och chippträning
Två stora chip och pitchområden möter du på Kvarnby, tre på Rönnebäck och ett på Sofiedal. Här finns möjlighet att träna på närspelet från olika längder, olika lutning och med olika typer av hinder att ta sig över.

Bunkerträning
På Kvarby och Rönnebäck finns två bunkers att träna i och på Sofiedal en.

Innomhusträning
På Rönnebäck hittar ni innomhushallen Rönnehallen. Här kan ni träna slag  från utslagsplatser in i säckvävsväggen, chip, pich och puttingbana.
Har hålls också fysträning och annan aktivitetsträning som exempelvis pingis med mera.

30 Bana och 50 Bana
Kvarnby erbjuder korthålsbanor för spel med bandyboll och tennisboll i samverkan med golfäventyret.

Korthålsbana
Rönnebäck har en korthålsbana för träning av närspel och inspel.

Golfbanor
Tre fantastiska golfbanor om totalt 48 hål.
Läs mer om golfbanorna här.

Kontakt

Juniorkommiten: juniorgolf@hintongolfclub.se

Huvudtränare: Martin Olsson
PGA Head Professional

Tel: 0739-790916
martin@golfaway.se

Tränare: Carlo Jr. Rhodin
PGA Trainee

Tel: 0737-129772

Restauranger

  • RÖNNEBÄCK

Öppet 9 - 15

Stängt för säsongen