fbpx
Allmän information
Boka starttid
Under 2020 övergår vi till att boka via SweetSpot. Detta görs via appen som finns tillgänglig gratis i App-store eller Google Play-butiken i din telefon.
Greenfee
Med bytet till SweetSpot inför vi även dynamisk prissättning.

Ni finner aktuell greenfee direkt i appen.

Gäst till medlem erhåller 25% rabatt och priset korrigeras direkt i appen då medlem bokar tiden och betalar i appen.

Golfbil
Alla över 18 år med giltigt körkort har möjlighet att hyra golfbil på våra anläggningar under förutsättning att följande efterlevs:

 • Erlägger 300:-/gång eller 4 000:-/år (årsavgift avser bilhyra på alla anläggningar)
 • Inte kör på tee, green eller i ruffen
 • Inte är alkoholpåverkad

Obs! Inga bilar lämnas ut efter kl 18.00

Bokningsregler
För att spela golf hos oss gäller det att bokningsreglerna efterföljs, som innefattar bland annat ankomstanmälning och ihoppsättning av bollar vid högt tryck.

Nedan finner ni våra bokningsregler som gäller på våra tre anläggningar.

Allmänt
 • Max 2 bokade tider på helg i rad och totalt 8 tider bokade framöver.
 • Under högsäsong från 00:00-13:50 gäller 4-bollstider på banan. Spelar man färre i bollen gäller även då 4 h och 15 minuter för 18 hål såvida man inte blir genomsläppt.
 • Receptionen kommer att sätta ihop 2-bollar som är bokade inom 10-30 minuter från varandra så att vi uppnår 4-boll på alla tider. Detta gäller vid högt tryck på banan.
 • Vill man som medlem spela själv kan man lägga till 500:- per tid för att göra detta dem angivna tiderna. Då blockerar vi resterande platser i bollen.
 • No show 50% debitering av aktuell greenfee
 • Vid dimma eller frost förseningar i starttidsschemat. Det innebär att första boll som är bokad på morgonen har rätt att gå ut först när det är spelklart. Vi mailar alltid bokade vid sådana tillfällen.
 • Anmäl alltid ankomst när kansliet är öppet. Detta ska senast göras 10 min innan start, annars erhåller kansliet rätten att släppa tiden till någon annan.

På Rönnebäck ska en rond ej ta mer än 4 h och 15 minuter.
På Sofiedal ska en rond ej ta mer än 4 h och 15 minuter.
På Kvarnby ska en rond ej ta mer än 2 h och 20 minuter.

Spel utan att erlägga greenfee innan rond som uppdagas ska betala 2000:- / person kontant eller mot swish. Överträdelse rapporteras även till hemmaklubb.

Golfvärdar

Under högfrekventa tider finns golfvärdarna på banan för att hjälpa till så att spelet flyter på. I första hand är deras uppgift att se till så att alla har det trivsamt på banan, men de har befogenhet att avvisa spelare som inte följer instruktioner från dem och kansliet. Nedslagsmärken ska lagas och uppslagen torv ska läggas tillbaka då vi är väldigt måna om skicket på banan.

Vett & etikett
Nedan finner ni vår uppförandekod och vad vi står för på Hinton Golf.

Bland annat innefattas speltempo och uppförande samt säkert spel.

Säkerheten på banan

Vi sätter säkerheten på banan i främsta rummet. På grund av banornas layout måste av säkerhetsskäl extra stor hänsyn tas till banarbetare och spelare som befinner sig inom räckhåll på banan.

Spelare som befinner sig på ett hål med ”högre” nummer har normalt företräde.

Snabbt och trivsamt spel på banan

”Din boll ska vara strax bakom bollen framför, inte strax framför bollen bakom er”
Medlem alternativt spelare med lägst hcp i bollen är bollkapten och ansvarar för att spelarna följer gällande regler och är pådrivande för att förbättra långsamt spel.

Speltempot hålls genom att:
 • Hålla kontakt med bollen framför
 • Om du tappar ett helt hål och fördröjer bollen bakom, erbjud dem att gå igenom, oavsett antalet spelare i den bollen. Flytande genomgång spar tid!
 • Förbereda ditt slag i god tid på tee, fairway och green och vara beredd att slå så snart det är din tur att spela
 • Ställa vagn/bag på väg mot nästa tee och ta med klubba för chip och putt
 • Den som är färdig slår ut först från tee oavsett resultat på föregående hål
 • Hjälpa till att se var bollar tar vägen
 • Släppa igenom nästa parti om du inte hittar bollen inom **30 sekunder**
 • Putta klart om du ligger nära hål, undvik tidsödande markeringar
 • Den som hålat ut tar flaggan
 • Slå provisorisk boll om första bollen misstänks vara förlorad. (Ej i vattenhinder)
 • Spelare som vill fortsätta utan paus efter nio hål har rätt att passera boll som tagit paus
 • Blixtlås-systemet gäller mellan hål 9 & 10 på alla våra banor

Se till att spelet flyter utan onödiga avbrott. Vårt mål är att en 18-hålsrunda på våra banor inte skall ta mer än 4h och 20min.

Etikett

För allas trivsel tillämpar vi på Hinton Golf Club vårdad klädsel. Softspikes rekommenderas.

Bunkerkrattor skall ligga i bunkern och placeras i hålets spelriktning.

Bagvagnar får inte dras över tee eller mellan green och greenbunker.

Shop
I shoppen hittar ni klubbor från Titleist och Cobra samt skor och kläder från FootJoy.

Vill ni prova klubbor kan ni boka customfitting, läs mer här.

Shoppen är öppen förutsatt att kansliet är öppet.

Ansvarig för shoppen är Marcus Ekelund, kontakt; info@hintongolf.se – 040-54 25 50.

Som fulltids- eller vardagsmedlem har Ni även 5% rabatt på alla köp av klubbor, bagar, skor och kläder (ej kepsar, bollar, handskar eller mindre tillbehör).

Verkstad
I verkstaden åtgärdar vi i stort sett allt! Från skaftbyte, omlimningar och förlängning/förkortningar till ändring av loft & lie och byte av grepp!

Omgreppning – 50:-/klubba (ingår vid köp av grepp hos oss)
Justering av lie – 50:-/klubba
Justering av loft – 50:-/klubba
Förlängning av klubba – 300:-/klubba
Omlimning av skaft/klubbhuvud – 200:-/klubba
Skaftbyte järn – Från 500:-/klubba (exkl. grepp)
Skaftbyte driver/fw – Från 1200:-/klubba (exkl. grepp)

Tävling