fbpx

Övrigt

Juniorstolpen

Bli stolt sponsor till vår juniorverksamhet och få ditt namn eller företagsnamn på denna stolpe. Brickan gäller under innestående år om inte annat förhandlas fram.

Beställning kan göras till Dan Olle Olsson
E-mail: d.olle@telia.com
Tel: 0705 428713

Stolpen är uppsatt på rangen på Rönnebäck och Sofiedal, och planer finns för Kvarnby.

Tage Larssons Minnesstiftelse

Tage Larsson började spela golf i Hylliekrokens GK på 1990-talet. Han följde klubben till Sofiedal GK och tog där ansvar för utbildning, regelfrågor samt banskötsel av Sofiedals GK.

Han arbetade aktivt för ungdomsfrågor och därför är stiftelsens ändamål och anda att fostra och uppmuntra ungdomar i klubben som visar prov på ärlighet, mognad och ansvar på och utanför banan! Klarar man dessutom att försvara klubbens ära på banan är det ytterligare en fördel!

Ungdomsledare eller medlemmar i Hinton Golf Club kan årligen föreslå och nominera kandidater. Stipendium delas ut varje år till en flicka och en pojke om stiftelsens styrelse så beslutar.

Stiftelsen förvaltas av 3-4 ledamöter som är medlemmar i Hinton Golf Club. Dessa avgör vid sitt årliga möte vilka som skall tilldelas medel ur Tage Larssons minnesfond.

Enligt stadgarna kan fondens storlek ökas på med enskilda insättningar från affärslivet eller privata donatorer!

Dagens ledamöter är:

Mikael Nilsson
Ann Zimmerman
Martin Olsson
Göran Råghall

Tävling