Juniorstolpen

Bli stolt sponsor till vår juniorverksamhet och få ditt namn eller företagsnamn på denna stolpe. Brickan gäller under innestående år om inte annat förhandlas fram.

Beställning kan göras till Anders Beckvall
E-mail:anders.beckvall@hotmail.com
Tel: 0708 182709

Stolpen är uppsatt på rangen på Rönnebäck, Sofiedal och  Kvarnby.

Under 2020 har vi investerat i träningsutrustning för juniorerna så att dom kan trana fys mer och öka sin fysiska förmåga att bli starkare och mer uthålliga.

Under 2021 kommer vi att investera i rekrytering av fler juniorer, tävlingar på klubben för juniorerna så att dom får erfarenhet i att tävla och en tjejsatsning för att locka fler tjejer att bli golfare.

Tage Larssons Minnesstiftelse

Tage Larsson började spela golf i Hylliekrokens GK på 1990-talet. Han följde klubben till Sofiedal GK och tog där ansvar för utbildning, regelfrågor samt banskötsel av Sofiedals GK.

Han arbetade aktivt för ungdomsfrågor och därför är stiftelsens ändamål och anda att fostra och uppmuntra ungdomar i klubben som visar prov på ärlighet, mognad och ansvar på och utanför banan! Klarar man dessutom att försvara klubbens ära på banan är det ytterligare en fördel!

Ungdomsledare eller medlemmar i Hinton Golf Club kan årligen föreslå och nominera kandidater. Stipendium delas ut varje år till en flicka och en pojke om stiftelsens styrelse så beslutar.

Stiftelsen förvaltas av 3-4 ledamöter som är medlemmar i Hinton Golf Club. Dessa avgör vid sitt årliga möte vilka som skall tilldelas medel ur Tage Larssons minnesfond.

Enligt stadgarna kan fondens storlek ökas på med enskilda insättningar från affärslivet eller privata donatorer!

Dagens ledamöter är:

Mikael Nilsson
Ann Zimmerman
Martin Olsson
Göran Råghall

Restauranger

  • RÖNNEBÄCK

Öppet 9 - 15

Stängt för säsongen