Tage Larssons minnesstiftelse

Tage Larssons minnesstiftelse

Tage Larsson började spela golf i Hylliekrokens GK på 1990-talet.
Han följde klubben till Sofiedal GK och tog där ansvar för utbildning, regelfrågor samt banskötsel av Sofiedals GK.

Han arbetade aktivt för ungdomsfrågor och därför är stiftelsens ändamål och anda att fostra och uppmuntra ungdomar i klubben som visar prov på ärlighet, mognad och ansvar på och utanför banan! Klarar man dessutom att försvara klubbens ära på banan är det ytterligare en fördel!

Ungdomsledare eller medlemmar i Hinton Golf Club kan årligen föreslå och nominera kandidater.
Stipendium delas ut varje år till en flicka och en pojke om stiftelsens styrelse så beslutar.

Stiftelsen förvaltas av 3-4 ledamöter som är medlemmar i Hinton Golf Club. Dessa avgör vid sitt årliga möte vilka som skall tilldelas medel ur Tage Larssons minnesfond.

Enligt stadgarna kan fondens storlek ökas på med enskilda insättningar från affärslivet eller privata donatorer!

Stipendium 2018
Tage Larssons Minnesstiftelse upprättades 950505 för att hedra minnet av Sofiedals Golfklubb bortgångne medlem och hängivne medarbetare Tage Larsson.Stiftelsen har till ändamål att, i Tage Larssons anda, främja utbildning och fostran av Hinton GC ungdomar till föredömliga golfare.
För att göra sig förtjänt av stipendiet ska junioren ha gjort sig känd för gott omdöme, ärlighet, sportmanship och framåtanda eller att med andra ord genom ett föredömligt uppträdande göra god PR för golfsporten.

2018 delas två stipendium ut.
Stipendiet är en ersättning för kostnader i samband med tävlingar eller träningar.
/Styrelsen i Hinton GC samt Tage Larssons Minnesstiftelse

Restauranger

  • RÖNNEBÄCK

Öppet 9 - 15

Stängt för säsongen