Footgolfbanan ligger separat från golfbanan, vilket alltså leder till att man kan spela samtidigt som golfen pågår.

Tänk på att fotbollsskor är strängt förbjudet!

Det är 9 full-längdshål, och en greenfee avser en dag (dvs så många varv ni vill).

Drop-in gäller under öppettider i Sofiedals klubbhus (07:00 – 20:00)

Är ni ett större sällskap kan ni höra av er till info@hintongolf.se för bokning (ca 15st eller fler).

Om footgolf

Footgolf spelas från punkt A till punkt B på ett i förväg bestämt antal sparkar som anses vara idealresultatet, detta är oftast 3, 4 eller 5 sparkar. När man spelat det antal hål man valt att spela så vinner den med minst antal sparkar. Vanligt är att spela 9 eller 18 hål. Footgolf är som namnet antyder en blandning av fotboll och golf och spelas ganska snabbt, 9 hål tar ca 30-45 minuter

Priser

Vid spel på vår bana på Sofiedal ingår lån av boll men du får självklart även ha med egen boll om du vill.

  • Vuxen kostar 140:-
  • Barn upp till och med 18 år kostar 60:-
  • Footgolfen är öppen för alla
  • Tänk på att gympa-skor gäller (ej fotbollsskor)
  • Drop-in gäller

Vid större sällskap kontakta oss gärna på info@hintongolf.se för offert

regler

Spelet – Spelet består i att sparka en stillaliggande fotboll från tee till hål med en eller flera på varandra följande sparkar i enlighet med reglerna. Bollen är hålad när den stannat innanför hålets omkrets och hela bollen är under hålkantens nivå. Den spelare som har lägst antal slag på tävlingens fastställda rond eller ronder är vinnaren.
 
Spark – En ”spark” är en rörelse med foten i avsikt att sparka och förflytta bollen. En spark måste utföras med ett tillslag, där foten inte vilar mot eller på bollen. Vid brott mot regeln måste bollen återplaceras med en sparks plikt. Om bollen inte återplaceras innan spelaren inleder spelet på nästa hål får spelaren istället två sparkars plikt.
 
Boll – Spelaren måste spela på en fotboll med storlek 5. Spelaren måste spela med samma boll hela den fastställda ronden såvida inte bollen är förlorad. Spelaren får inte ändra trycket i bollen annat än mellan hål 9 och 10. I annat fall är spelaren diskvalificerad. Spelaren får byta ut en boll som är skadad.
 
Bollen spelas som den ligger – En spelare får inte böja undan, trampa ned eller bryta av träd, buskar, grenar, gräs eller liknande för att förbättra bollens läge, sin ansats eller för att underlätta bollens bana efter spark. Plikt för brott mot regeln: 1 spark.
 
Start – Spelaren startar varje hål genom att göra sin första spark från tee som är ett rektangulärt område vars framkant och sidor definieras av de yttre gränserna av två teemarkeringar. Tee sträcker sig 2 meter bakåt från teemarkeringarna. Om boll spelas från utanför tee ska det rättas. Ingen plikt utgår om det rättas innan spelare inleder spelet på nästa hål. I annat fall är spelaren diskvalificerad.
 
Spelordning – På första tee bestämmer startlistan startordningen. Vid start av övriga hål gäller lägst resultat på föregående hål. Under spelet av ett hål spelar den spelare vars boll ligger längst från hålet. Det föranleder ingen plikt att spela i fel ordning.
 
Omspark – En spelare får när som helst, med en sparks plikt, spela en boll så nära som möjligt från den plats varifrån den ursprungliga bollen senast spelades, det vill säga fortsätta med plikten ”omspark”.
 
Rubbad boll. Lyft boll. Utbytt boll – Boll som oavsiktligt rubbas annat än vid en spark ska återplaceras utan plikt. Spelaren får lyfta sin boll och återplacera den så länge den först markeras. Om bollen inte markeras innan den lyfts får spelaren en sparks plikt. En boll som rubbas av någon annan än spelaren ska återplaceras utan plikt. Störande och hjälpande boll – En spelare kan alltid markera en boll som spelaren anser kan vara hjälpande eller få en boll markerad som kan vara störande. Bollen får markeras av vem som helst och återplaceras av vem som helst var som helst på banan.
 
Boll i rörelse påverkad – Om en boll oavsiktligt påverkas eller stoppas av någon eller någonting ska bollen spelas som den ligger. Om bollen avsiktligt påverkas eller stoppas ska bollen placeras där den bedöms skulle ha stannat om den inte påverkats eller stoppats. En spelare som avsiktligt stoppar eller påverkar sin boll eller annan spelares boll får en sparks plikt. Spelare får komma överens om att en boll ska stoppas för att undvika att den förloras (vid hinder får den placeras, annars gäller ”omspark”).
 
Spel från fel plats – Om bollen spelas från fel plats räknas inte sparken, och det ska rättas genom att bollen spelas från rätt plats. Detta ska rättas innan spelare inleder spelet på nästa hål. Om spelaren spelar från fel plats och brottet upptäcks efter det att spelaren påbörjat spelet på nästkommande hål pliktar spelaren en spark om brottet inte bedöms vara allvarligt. I annat fall är spelaren diskvalificerad.
 
Söka efter boll. Förlorad boll. Boll utanför banan. – Spelaren har rätt att söka efter sin boll i maximalt 3 minuter, annars är bollen förlorad. En boll är utanför banan om den är helt utanför bangränsen, som definieras av vita pinnar. Om bollen är förlorad eller utanför banan ska spelaren sätta en ny boll i spel enligt ”omspark”. Ospelbar boll – Spelaren får förklara sin boll ospelbar var som helst på banan utom när bollen är i ett vattenhinder. Spelaren avgör ensam om hennes/hans boll är ospelbar. Om spelaren anser att bollen är ospelbar måste hon/han, med en sparks plikt; a) fortsätta enligt alternativet “omspark” eller b) placera en boll inom två meter från den punkt där bollen låg, men inte närmare hålet.
 
Vattenhinder – Om spelarens boll hamnar i ett vattenhinder (område definierat som vattenhinder genom gula/röda pinnar eller linjer) får spelaren; a) spela bollen som den ligger, b) med en sparks plikt fortsätta enligt ”omspark” eller c) med en sparks plikt placera bollen inom två meter från den punkt där bollen skar vattenhindrets gräns, men inte närmare hålet. En boll är i ett vattenhinder när den ligger i eller någon del av bollen vidrör linje eller pinne som markerar vattenhindrets gräns.
 
Lösa föremål – Alla lösa föremål får tas bort. Undantag: Lösa föremål som markerar banans gräns. Plikt för brott mot regeln: 1 spark.
 
Speltempo – En spelare får inte otillbörligt fördröja spelet. En spelare har 30 sekunder att sparka sin boll från det att det är hennes/hans tur att sparka, annars har spelaren fördröjt spelet. En spelare som fördröjer spelet pliktar en spark varje gång det sker.
 

Restauranger

  • RÖNNEBÄCK

Öppet 9 - 15

Stängt för säsongen