Ladies Win Win-cup

Ladies Win Win-cup

Vi spelar under perioden 1 maj – 31 augusti

Matchspel med fullt handicap över 18 hål från tee 52 på Rönnebäck, tee 47 på Kvarnby och tee 49 på Sofiedal.

Tävlingen är öppen för alla damer som är medlemmar i Hinton GC.

Vinnaren går vidare på vinnarsidan och förloraren går vidare till ”andra chansen”.

Startavgiften, 50 kr (för hela turneringen), ska betalas innan första matchen spelas, och läggs i ett kuvert märkt med deltagarnamn och Ladies Win-Win Cup i greenfee-inkastet, alternativt lämnas i receptionen vid någon av våra banor.

Hela avgiften går till vinster till deltagarna. Prisutdelning sker på avslutningen den 27 september.

Så här spelar vi:

”Översta” namn i spelschemat (matchansvarig) ansvarar för kontakt och bokning av speltid. Om spelarna inte kommer överens om tidpunkt och bana bestämmer matchansvarig när och på vilken bana matchen ska spelas. Högst två rimliga förslag från matchansvarig kan avslås, därefter WO. Kan det inte avgöras vilken av spelarna som orsakat att match inte blir spelad i tid räknas det som WO från båda.

På första tee lottar man om vem som ska börja och den spelare som vinner hålet har sen honnören och slår ut först på nästa hål. Hon behåller sedan honnören tills den andra spelaren vinner ett hål.

Varje omgång skall vara färdigspelad till angivet sista speldatum. Datum för detta kommer att meddelas deltagarna i slutet av april.

Observera att matchspel inte får kombineras med slagspel i samma rond. (Regel 33.1)

Matchresultatet inrapporteras av segraren helst omedelbart, dock senast dagen efter spelad match till: 

lena@runermarks.se eller SMS: 0708 69 59 60

Resultatet anges med vinnarens namn och antal hål upp/antal hål kvar att spela.

 

Matchspel (se regel 3.2 i regelboken).

I matchspel tävlar man om varje hål. Spelat hål vinns av den spelare som har lägst antal slag på hålet sedan eventuellt erhållna hcp-slag dragits av. Den spelare som har lägst spelhandicap skall lämna slag till sin motspelare motsvarande skillnaden i spelhandicap.
Slagen läggs ut löpande efter hålens hcp-index med början på index 1.

Exempel:

Spelare A har spel-hcp 14, spelare B har spel-hcp 20. Hcp-skillnaden är 6 slag.
Spelare A skall då lämna 1 slag till spelare B på vart och ett av hålen med hcp-index 1 till och med 6. På hålen med hcp-index 7-18 lämnas inga slag.

Vid lika nettoscore delas hålet.

En match är vunnen när en spelare leder med fler hål (är fler hål upp) än det antal hål som återstår att spela.
Resultat anges med antal hål upp/antal hål kvar, t.ex. 3/2.

Vid lika ställning efter 18 hål fortsätter man på hål 1 och spelar ett hål i taget tills det finns en segrare.

Reglerna för matchspel skiljer sig i viss mån från reglerna för slagspel.
Viktigast: Allmän plikt (i slagspel 2 slag) är i matchspel förlorat hål.

En spelare kan skänka sin motspelare nästa slag och då anses bollen hålad med det slaget. En skänkt boll kan varken återtas eller avböjas.

Uppdaterad: 2020-02-29

Restauranger

  • RÖNNEBÄCK

Öppet 9 - 15

Stängt för säsongen