Nyhet / Årets höstmöte 25/11 – digitalt

Årets höstmöte 25/11 – digitalt

nov 23, 2020

Höstmötet 25/11

Föranmälan till årets höstmöte görs på denna länk:
https://www9.golf.se/Competition/GBTour/Competition.aspx?compid=2690030

Det kommer hållas ett teams-möte dagen innan kl 18 som man kan prova att ansluta sig till för att testa så att allt fungerar vid årsmötet.

Du hittar verksamhetsplan, handlingar och valberedningens förslag på denna länk:

https://hintongolf.se/om-oss/#dokument

Klicka här för att delta i mötet:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmQyOTFmNDEtNzFkYy00MjZmLTlmOTEtOGNiNzgyMjA4OTUy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ac909016-ff8e-4f9e-900e-0917c62cc568%22%2c%22Oid%22%3a%22a69932ed-c799-466a-a382-f705721de6be%22%7d

Läs mer: https://aka.ms/JoinTeamsMeeting

Restauranger

  • RÖNNEBÄCK

Öppet 9 - 15

Stängt för säsongen