fbpx

2020 blir Kvarnby 12 hål

Hinton Golf Club gör inför 2020 en satsning på att öka tillgängligheten för alla kategorier av golfare, från nybörjare, unga, äldre och golfare som kräver större utmaningar med sin golf såväl som för de som bara spelar lite för att det är kul.

Info

Inför 2020 kommer Hinton Golf att göra en del förändringar för att bättre möta upp för framtidens golfare. Vi ser en förändring inom golfen och tror att vi har en bra lösning på hur vi kan följa och vara med och leda utvecklingen.

Kvarnby kommer att byggas om till en 12-hålsbana som vi tror kommer att vara perfekt för rekrytering av nya golfare, nybörjare men också för äldre som inte längre orkar med att spela 18 hål samt för alla yngre juniorer. Vi kommer att ta bort de mest kuperade hålen (1, 6-9 och 12) vilket vi tror kommer att öka attraktionskraften i banan.

Vi vet att medelsnittsåldern blir högre och att påfyllningen underifrån inte är lika stor som den varit tidigare. Genom den vetskapen tror vi att denna förändring kommer att passa flera av våra medlemmar men också många nya.

Genom detta frigör vi mycket tid som vi i stället kan lägga på Sofiedal och Rönnebäck, framförallt på ruffklippning vilket kommer att höja kvaliteten på båda dessa banorna. Vi kommer också att tillföra resurser för att ytterligare höja kvalitén på Rönnebäck genom tätare klippintervaller på de olika ytorna. 

Genom förändringarna kommer vi inte på något sätt göra avkall på den kvalité vi alltid strävar efter att uppnå. Färre hål innebär inte sämre kvalitet, sannolikt tvärtom 

 

 

 

varför

En del kommer säkert att undra varför valet av anläggning att göra om till 12 hål föll på Kvarnby och inte Sofiedal. Det finns många parametrar som vi har fått ta hänsyn till i detta strategiskt viktiga beslut. Upptagningsområde, klippyta, personal, kvalité på anläggning med mera.
Det finns bara en stark anledning till att valet skulle falla på Sofiedal och det är att upptagningsområdet skulle vara större för oss med 18 hål på Rönnebäck och 18 hål på Kvarnby. På alla övriga punkter är det övervägande skäl till valet av Kvarnby.
De ytor som vi inte behöver sköta på Kvarnby är mycket större och tidskrävande än vad de är på Sofiedal.
Bevattningssystemet på Kvarnby är kraftigt eftersatt och att minska ner dess omfattning minskar vi slitaget och gör att det förhoppningsvis får en längre livslängd där vi kan underhålla ikapp det i stället för att investera runt 1-1,5 miljoner i ett nytt system.
Klippytorna på Kvarnby på det området utanför yttre ringvägen är mer omfattande och tidskrävande än om motsvarande förändring skulle gjorts på Sofiedal.
Då åtgärder som skulle behöva göras på Kvarnby för att förbättra den är så pass omfattande att det inte är ekonomiskt försvarbart.
Vi är övertygade om att det i Malmö behövs en riktigt bra fullängds 12-hålsbana och att placeringen av denna är optimal med ett stort upptagningsområde intill samt bussförbindelse och bra tillfartsvägar.

vad tycker sgf

Detta strategiska beslut av Hinton Golf Club ligger helt i tiden med hur vi ser golf i framtiden. Att en klubb kan erbjuda något för alla är helt optimalt och inte alla klubbars möjlighet. Har man möjligheten bör man ta den och det gör Hinton Golf helt rätt i.


Detta kommer att vara ett ypperligt sätt för klubben att få fler nya golfare till sig och en utmärkt anläggning för snabbare spel för de som inte har tid eller ork att spela 18  hål. Med möjligheten att korta av slingan till 8 eller 10 hål är också mycket bra.

Det ska bli mycket spännande att följa hur detta slår ut i Sveriges tredje största stad.

/SGF

Min Golf